การศึกษาชีววิทยาสังเคราะห์ได้สังเกตเห็นการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพอันยิ่งใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในตลาดชีววิทยาสังเคราะห์เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ ได้สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม แรงผลักดันดังกล่าวเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นอย่างไม่หยุดยั้งของผู้ให้การสนับสนุนวินัยล่าสุดในการสร้างและออกแบบส่วนประกอบและระบบทางชีววิทยาใหม่ กลยุทธ์การขูดหินปูนจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักและตัวเร่งความเร็วของการวิจัยใหม่ๆ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและภาคการดูแลสุขภาพ

รัฐบาลทั่วโลกและผู้กำหนดนโยบายได้ให้ความสำคัญกับโครงการวิจัยที่กำหนดเป้าหมายผ่านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว การลงทุนขนาดใหญ่ได้กลายเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับการกำหนดกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพที่ยั่งยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ภายในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โอกาสมีมากมาย ตัวเลขไม่ได้โกหกตามการคาดการณ์ของ Transparency Researching The Market ชีววิทยาสังเคราะห์จะมีราคาถึง 13.4 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกภายในปี 2562

การวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพใช้ประโยชน์จากแนวทางวิศวกรรมชีวภาพเพื่อการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

ศักยภาพที่ลึกซึ้งของชีววิทยาสังเคราะห์ควบคู่ไปกับพันธุวิศวกรรมและชีววิทยาระบบ ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับความสนใจของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมในตลาด ผู้เสนอมีความหวังในการจัดการกับอาหารและความท้าทาย จัดหาทางเลือกให้กับปิโตรเคมีทั่วไป และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นโพรไบโอติกทั่วโลก อาจเป็นไปได้ว่าผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดอาจเป็นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นได้มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของชีววิทยาสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่ใช้ยีนเป็นพื้นฐาน เพื่อประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและครอบคลุมถึงความเจ็บป่วยที่มีแมลงเป็นพาหะ ความก้าวหน้าในวิธีการทางพันธุวิศวกรรมเป็นตัวช่วยของการขยายโอกาสจากตลาดชีววิทยาสังเคราะห์

รับการวิเคราะห์เชิงลึกผ่านโบรชัวร์การขายรายงานตลาดชีววิทยาสังเคราะห์ของเรา

ความก้าวหน้าในวิธีการวิศวกรรมชีวภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เปิดกระบวนทัศน์ใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพภายในตลาดชีววิทยาสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น มีการสังเกตเห็นความก้าวหน้าอย่างมากในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ในแง่ของต้นทุนที่ต่ำลงและความสามารถที่เพิ่มขึ้น ตลาดมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหลังของเครื่องมือการตั้งค่าทางชีวภาพ เทคนิคการสร้างแบบจำลองสภาพของศิลปะ และการนำวิธีการวิศวกรรมชีวภาพแบบอัตโนมัติและขับเคลื่อนด้วยความรู้มาใช้

แนวโน้มที่โดดเด่นยังคงเป็นการนำระบบอัตโนมัติการออกแบบชีวภาพมาใช้ มีความก้าวหน้าในด้านความหลากหลายของสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ การเรียนรู้ของเครื่อง และอัลกอริธึมของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่ใช้ความหลากหลายของรูปแบบใหม่มีความสามารถในการขยายไลบรารีของตัวแปรแบบผสมผสาน แมชชีนเลิร์นนิงช่วยให้สิ่งเหล่านี้ประหยัดเวลาของคุณและค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด การใช้งานที่สำคัญของระบบอัตโนมัติดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของการสำรวจทางชีวภาพและวิถีทางโดยทั่วไปซึ่งมียีนและโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของการออกแบบห้องสมุดแบบผสมผสานกำลังสร้างกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับตลาดชีววิทยาสังเคราะห์นั้น ความสนใจในการสร้างวิถีทางชีวเคมีที่ซับซ้อนตามระบบอัตโนมัติอาจทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีกำไรได้

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่ในตลาดชีววิทยาสังเคราะห์ได้แสดงข้อกังวลด้านจริยธรรมหลายประการ และยังดึงดูดความสนใจด้านกฎระเบียบอีกด้วย ส่งผลให้เกิดความต้องการสำหรับการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบและมีความรู้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของควอนตัมสาธารณะนอกเหนือจากการลงทุนของภาคเอกชนกำลังมุ่งความสนใจไปที่การนำบางส่วนไปใช้ซึ่งเป็นผลมาจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริง สิ่งนี้ให้โมเมนตัมอย่างสม่ำเสมอต่อการเติบโตของตลาดชีววิทยาสังเคราะห์

ความก้าวหน้าในกลยุทธ์ทางวิศวกรรมจีโนมเพื่อสะท้อนถึงตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างดี

ในระดับภูมิภาค สหรัฐอเมริกาได้สร้างรายได้มหาศาลสู่ตลาดโลกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ในปี 2559 การเป็นส่วนหนึ่งของตลาดชีววิทยาสังเคราะห์ทั่วโลกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเทคนิคทางวิศวกรรมจีโนมและการนำระบบอัตโนมัติของการออกแบบทางชีวภาพมาใช้อย่างรวดเร็วในหมู่ผู้เล่นในอุตสาหกรรม เป็นการตอกย้ำศักยภาพสำหรับตลาดในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ยุโรปได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพมากมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความก้าวหน้าในด้านนี้เกิดจากกฎเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยและการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านชีววิทยาสังเคราะห์ มีความพยายามอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากแนวทางวิศวกรรมชีวภาพสำหรับการใช้งานแบบใหม่ในบรรยากาศ การดูแลสุขภาพ และภาคส่วนต่างๆ